Element 4: Immuunstimulatie

Geplaatst op 15-03-2010

Immuunstimulatie is de kroon op het werk. Het is te vergelijken met een aanvankelijk zwak en overbelast leger, dat nu verlost is van zijn civiele taken, goed bevoorraad is en beschikt over voldoende wapens. Nu kan de hoeveelheid soldaten nog worden uitgebreid, goed geïnstrueerd en aangemoedigd om te gaan vechten. De methoden hiertoe zijn thymuspreparaten, maretakextracten, lever- en miltextracten en andere orgaanextracten bij daarvoor in aanmerking komende indicaties (zoals Neydill 66). Dendritische celtherapie neemt een aparte plaats in en dient in een gespecialiseerd centrum te worden toegepast.
Genetisch gemodificeerde tumorcelinfusen worden experimenteel toegepast in universitaire centra.
Welke van deze stoffen gebruikt kunnen of moeten worden hangt af van de toestand van de pati├źnt en de bevindingen bij onderzoek, waarbij ook regulier laboratorium-onderzoek, levend-bloed analyse en BETA betrokken kunnen worden.
Er kan een belangrijke immuunstimulerende kracht uitgaan van psychotherapie. Karl Simonton en Lawrence Leshan toonden al aan, dat het mogelijk is d.m.v. visualisatieoefeningen ons immuunsysteem te activeren. Ons psychisch welbevinden is een belangrijke bijdrage tot genezing, getuige de resultaten van psychotherapie bij kanker, waarbij we onze problemen oplossen en proberen onszelf beter te leren kennen en meer ruimte te geven.
Er gaat tevens een stimulerende kracht uit van hoop: op genezing, op de toekomst, op geluk, op liefde. Daartegenover gaat er een verlammende werking uit van angst: voor de dood, voor pijn, voor lijden, voor verlies. Het is de taak van de arts de patient zodanig te begeleiden, dat er vertrouwen ontstaat in het eigen vermogen tot genezing en evenwicht in het psychisch welbevinden en de relaties met de naasten.
Ook aandacht voor spirituele verhoudingen is belangrijk, daardoor kan vertrouwen in het leven ontwikkeld worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@cvhg.nl

 

Geplaatst in de categorie:

Comments are closed.