BETA-Vincent onderzoek bij kanker en kankerpreventie

Geplaatst op 4-07-2013

Kanker is een ziekte, die ontstaat door immuunzwakte en terreinvervuiling. Daar zijn talrijke argumenten voor.

De natuur, als voorbeeld,  vertoont eenzijdige woekeringen van planten (onkruid) op vervuilde grond, waardoor andere soorten verdwijnen.

Een methode om de vervuiling ofwel de kwaliteit van het terrein (interne milieu) in kaart te brengen is de BETA-Vincent test. BETA is de afkorting van bio-elektronische terrain analyse en Vincent is de naam van de uitvinder ervan.

Hierbij wordt een meting gedaan van de zuurgraad (pH), de oxidatiegraad (rH2) en de Ohmse weerstand (R) op 3 lichaamsvloeistoffen: bloed, speeksel en urine.

De uitkomsten worden in een computerprogramma verwerkt, waardoor een terrain-diagnose mogelijk wordt. Hieruit kan worden afgeleid welke maatregelen moeten worden genomen om het interne milieu te verbeteren. Dit is een belangrijke leidraad om kankerpatiënten te begeleiden naar een betere afweer en ook om de ziekte te voorkomen door op tijd maatregelen te nemen.

Uit de analyse volgt de biologische leeftijd, waarmee het terrain overeenkomt in vergelijking met de kalenderleeftijd.

 

Geplaatst in de categorie:

Comments are closed.